Sailsafe

Automatisk bobroms - patenterad

 

Segla säkert utan risk för ofrivilliga gippar
Olyckor med slängande bommar är den vanligaste orsaken till svåra personskador. Med sailsafe bombroms låses först bommen vid en gipp för att sedan svänga med en kontrollerad hastighet.

 

Länsa bekvämt med automatisk gippkontroll
Med sailsafe bombroms kan du gippa lika enkelt som du kryssar. Vid en gippmanöver svänger bommen över med en kontrollerad hastighet – du vinner både bekvämlighet och fart.

 

Bombromsens band fästes till båten vid relingarna och bromsen till bommen vid kicken. Oftast kan befintliga knapar, relingar och kickfästen användas. Bandet justeras så att bommen inte slår i vanten. När bromsen används för första gången ställs motståndet in med hänsyn till storseglets yta. Beroende på vindstyrka kan man sedan själv bestämma med vilken hastighet bommen skall svänga. Bombromsen tar över kick- och skotfunktionen vid läns.


Mer information finns på hemsidan www.sailsafe.se.
www.youtube.se (sök på sailsafe movie) samt i en artikel publicerad på Teknik 360:
http://teknik360.idg.se/2.8229/1.207701/ingenjorskandisar-utmanar-seglarnas-varsta-fiende